تالار موفقیت ها


باز هم افتخاری دیگر توسط دختران گلمان در پایه نهم ????راهیابی این عزیزان را به مرحله استانی المپیادهای ادبیات،علوم،ریاضی ورایانه را تبریک عرض میکنیم???? با آرزوی موفقیت برای همه ی ...مشاهده ی مطلب 

عضویت دانش آموز عزیزمان شهگل لگزیان در فدراسیون IFIA انجمن مخترعین بین المللی در ژنو سوئیس را به این دانش آموز عزیز و خانواده محترم ایشان تبریک عرض می کنیم. ...مشاهده ی مطلب 
کسب رتبه در جشنواره نوجوان خوارزمی
کسب رتبه اول ناحیه  در رشته بازارچه ی کسب و کار جشنواره نوجوان خوارزمی   و راهیابی به مرحله ی قطبی را به این دختران عزیزمان و خانواده های ارجمندشان تبریک ...مشاهده ی مطلب 
کسب رتبه در جشنواره نوجوان خوارزمی
کسب رتبه اول ناحیه  در رشته دست سازه  جشنواره نوجوان خوارزمی   و راهیابی به مرحله ی قطبی را به این دختران عزیزمان و خانواده های ارجمندشان تبریک عرض نموده و ...مشاهده ی مطلب 
کسب رتبه در جشنواره نوجوان خوارزمی
کسب رتبه اول ناحیه  در رشته تحقیق و پژوهش جشنواره نوجوان خوارزمی   و راهیابی به مرحله ی قطبی را به این دختران عزیزمان و خانواده های ارجمندشان تبریک عرض نموده ...مشاهده ی مطلب 
کسب رتبه در جشنواره نوجوان خوارزمی
کسب رتبه اول ناحیه  در رشته ادبیات فارسی ( احساس واژه ها ) جشنواره نوجوان خوارزمی   و راهیابی به مرحله ی قطبی را به این دختران عزیزمان و خانواده های ...مشاهده ی مطلب 
کسب رتبه در جشنواره نوجوان خوارزمی
کسب رتبه اول ناحیه  در رشته مسابقات آزمایشگاهی جشنواره نوجوان خوارزمی   و راهیابی به مرحله ی قطبی را به این دختران عزیزمان و خانواده های ارجمندشان تبریک عرض نموده و ...مشاهده ی مطلب 
کسب موفقیت در مسابقات ورزشی
کسب رتبه ی اول ناحیه در مسابقه ی انفرادی شطرنج را به دختر عزیزمان سونیا شوقی و همچنین کسب مقام اول ناحیه توسط   تیم  شطرنج دبیرستان فرزانگان ۱ را به  ...مشاهده ی مطلب 

پربیننده ترین مطالب