باز هم افتخاری دیگر توسط دختران گلمان در پایه نهم ????راهیابی این عزیزان را به مرحله استانی المپیادهای ادبیات،علوم،ریاضی ورایانه را تبریک عرض میکنیم????
با آرزوی موفقیت برای همه ی این عزیزان

تاریخ انتشار: 1400/04/13

پربیننده ترین مطالب