برگزاری جلسه ی شورای دبیران با حضور جناب آقای دکتر محمد پور ریاست محترم سمپاد خراسان رضوی و بحث و تبادل نظر در ارتباط با فرایند آموزش و پرورش در دبیرستان و اقدامات انجام شده از ابتدای سال تا کنون .
همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای ادامه فعالیت های مدرسه


 با تشکر و سپاس بیکران از حضور  جناب آقای دکتر محمد پور و بیانات ارزشمند ایشان

تاریخ انتشار: 1399/11/19

پربیننده ترین مطالب